Rozwój pracowników i usprawnianie działalności w Tokai COBEX Polska

pracownicy w firmie

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników to ważny filar działalności przedsiębiorstwa. W szerokim wachlarzu możliwości jakie daje swoim pracownikom Tokai COBEX Polska jest również profesjonalne szkolenie LSS Green Belt. Szkolenie, wraz z procesem certyfikacji i coachingu zapewnia zdobycie kompetencji w prowadzeniu projektów zgodnie z metodologią DMAIC, myśleniu opartym na: danych, faktach, liczbach; pracy zespołowej, dyscyplinie procesowej, powiązanej ze strategią i celami firmy.

Projekty Six Sigma, czyli doskonalenie procesów w organizacji

Tokai COBEX Excellence to dział firmy zajmujący się budowaniem kultury ciągłego doskonalenia procesów poprzez wykorzystanie metodologii Lean Six Sigma. W zespole pracują doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni praktycy metodologii LSS Black Belts. W dziale prowadzone są kluczowe projekty pozwalające osiągać cele strategiczne firmy oraz edukować pracowników z metodologii i narzędzi LSS. Szkolenia te obejmują osoby decyzyjne (Champions, Process Owners) oraz liderów projektów (Green Belt).

Narzędzia Lean koncentrują się na przeciwdziałaniu marnotrawstwu, rozumianemu jako straty materiałów, czasu, potencjału pracowników, zbędnych operacji, produkcji defektów czy utrzymywania nadmiernych zapasów. Natomiast narzędzia Six Sigma służą do eliminacji zmienności w procesach, a przez to zapewnieniu stabilnej, kontrolowanej jakości i zaspokojeniu wymagań klienta.

– Połączenie i stosowanie obu koncepcji jednocześnie nie jest proste, jednak przynosi rezultaty w postaci efektywnych, szybkich i stabilnych procesów wytwarzających wysokiej jakości produkty.

Praca zespołowa; oparta na danych faktach, liczbach; konkretne, osiągalne, połączone ze strategią firmy cele; kultura wzajemnego wsparcia i celebracji sukcesów buduje zaangażowanie i kompetencje wszystkich pracowników – mówi Paweł Hajnus, manager zespołu Excellence, Lean Six Sigma Master Black Belt w Tokai COBEX.

Celem projektów Lean Six Sigma jest poprawa szeroko rozumianych procesów wewnątrz firmy. – Od technologii i receptur zaczynając na organizacji pracy i przepływie informacji kończąc. Nasz dział szkoli pracowników z metodologii oraz wspiera w wykonywaniu projektów, których rezultatem jest poprawa efektywności procesów czyli: skracanie ich czasu, obniżanie kosztów, zużycia energii i surowców, pracochłonności itp. – dodaje Paweł Hajnus. – Kolejnym istotnym aspektem projektów jest utrzymanie jakości wyrobów, czyli kontrola procesów w taki sposób, by zapewnić najwyższą jakość wyrobów. Nie miej ważne jest także utrzymanie jak najlepszej efektywności pracy maszyn poprzez redukcję awarii oraz skracanie czasu przezbrojenia – mówi P. Hajnus.

Cała metodologia usprawniania procesów wpisana jest w kulturę firmy. – W zależności od potrzeb staramy się przeprowadzać jedno szkolenie w ciągu roku, które trwa dwa tygodnie. Jego zwieńczeniem jest wykonanie projektu, oczywiście przy wsparciu już wyszkolonych osób. Na końcu odbywa się certyfikacja Lean Six Sigma Green Belt – mówi Paweł Hajnus.

Program Innowator – nagrody za pomysłowość

Często wielkie osiągnięcia zbudowane są z małych elementów, z czego Tokai COBEX Polska zdaje sobie sprawę. W związku z tym kluczowe, duże projekty LSS uzupełniane są przez system małych popraw, zwany Innowator. Zatrudnione osoby mogą zgłaszać swoje pomysły dotyczące nie tylko poprawy procesów produkcyjnych ale także usprawnienia bezpieczeństwa i ergonomii w zakładzie. – W roku ubiegłym wdrożyliśmy około 70 takich pomysłów o różnym zakresie złożoności. Swoje projekty w tym wypadku mogą zgłaszać praktycznie wszyscy pracownicy. Co więcej, takie innowacje, nawet najmniejsze są doceniane, a pracownicy nagradzani – wyjaśnia Paweł Hajnus. – Możliwości jakie swojej załodze oferuje firma są naprawdę godne podziwu. Uczestnictwo w szkoleniach i projektach przynosi korzyści zatrudnionym oraz pracodawcy. Pracownik otrzymuje szansę rozwoju zawodowego, a nabyte przez niego umiejętności służą całej firmie. Inwestycja w zasoby ludzkie owocuje bardzo dobrze wyszkoloną kadrą, która finalnie stanowi najważniejszy kapitał przedsiębiorstwa – podsumowuje Paweł Hajnus.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz