Pomimo tego, że platformy zajmujące się rozliczaniem płatności online działają w naszym...