Chińskie i europejskie media nawiązują obopólnie korzystną, wielostronną współpracę

Chińskie i europejskie media nawiązują obopólnie korzystną, wielostronną współpracę - BizON Media

Chińska Grupa Mediowa (CMG) oraz jej europejscy partnerzy wydali oświadczenie o wzmocnieniu współpracy mediowej, wzywając w jej ramach media chińskie i europejskie do wykonania zobowiązań ciążących na nich jako na podmiotach upowszechniających informacje i wspólnego zbudowania wśród społeczeństwa światowego bazy wiedzy, która umożliwiłaby pokonanie pandemii.

Oświadczenie wydano podczas transmitowanego w sieci wydarzenia zatytułowanego „Internetowe Forum na Rzecz Współpracy Mediów Europejskich 2020″, zorganizowanego przez CMG pod hasłem „Dialog na rzecz współpracy w duchu wzajemnego zaufania”.

Dwudziestu dziewięciu delegatów z 25 organizacji z państw europejskich i Chin odbyło pogłębione debaty na temat wzmacniania koordynacji, zacieśniania więzów, zjednoczenia na rzecz pokonania pandemii i zwiększenia świadomości społecznej poprzez rzetelną wymianę poglądów.

Prezes i redaktor naczelny CMG, Shen Haixiong, przedłożył trzy propozycje dotyczące sytuacji mediów w czasie pandemii. Powiedział: „Po pierwsze, powinniśmy pogłębić współpracę w zakresie przekazywania informacji o rozprzestrzenianiu się COVID-19; po drugie, powinniśmy promować wymianę personelu między organizacjami mediowymi, a po trzecie, powinniśmy zbudować silniejsze podwaliny pod naszą współpracę”.

W swoim przemówieniu podkreślił, że Chiny i Europa są zgodne, że wspieranie i wprowadzanie w życie multilateralizmu, umacnianie globalnych działań na rzecz walki z COVID-19 oraz wspólne promowanie ogólnoświatowej odnowy gospodarczej i pokonywanie wyzwań związanych ze zmianą klimatu leży w ich wzajemnym interesie. W tym zakresie więcej nas łączy niż dzieli. Chińscy i europejscy partnerzy mediowi zamierzają dążyć do nawiązania nowego, bliższego, głębszego i bardziej pragmatycznego dialogu, wymiany poglądów i współpracy.

Michael Friedenberg, prezes Agencji Reuters, powiedział: „Musimy zacząć doceniać znaczenie partnerstwa w ekosystemie nowych mediów. Możemy opowiedzieć się za realizowaniem go w formie dziennikarstwa opartego na współpracy, koalicji branżowych, wykorzystywania nowych możliwości biznesowych, współdzielenia treści lub platform”.

Wspomniał również o współpracy między CMG i CCTV+ oraz jej priorytetowym traktowaniu.

„Bez przejrzystej, dwustronnej wymiany informacji nigdy nie zdołamy osiągnąć pełnego zaufania ani nawiązać głębokiej współpracy. Właśnie z tego względu media odgrywają tak istotną rolę w budowaniu przyjaznych relacji między państwami i obywatelami poszczególnych państw” – powiedział Paolo Panerai, redaktor naczelny i dyrektor generalny Class Editori S.p.A.

„Jestem przekonany, że w obliczu wzrostu globalnych współzależności, spółki mediowe nie mogą już pracować w oderwaniu od siebie” – podkreślił Michael Peters, dyrektor generalny i prezes zarządu Euronews. Wyraził on również przekonanie, że Euronews i CMG będą pogłębiały wzajemną współpracę na rzecz większego zrozumienia naszych kultur.

CCTV+ i Reuters przeprowadziły również ceremonię uruchomienia China Business Video (CBV). Dzięki uruchomieniu tej platformy klienci serwisu Reuters mogą uzyskać informacje finansowe z Chin, rozprowadzane bezpośrednio za pośrednictwem CMG, a uruchomienie tej platformy jest również jednym z przejawów umocnienia współpracy mediowej i wymiany informacji między Chinami i mediami z innych państw.

Podczas forum prezes CCTV Video News Agency (CCTV+), Teng Yunping oraz Adrian Wells, dyrektor zarządzający European News Exchange (ENEX) podpisali „Strategiczny Protokół Ustaleń” wyznaczający oficjalne uruchomienie programu „Europejscy Partnerzy Mediowi (EMP)”. W przyszłości obie strony „Protokołu Ustaleń” wzmocnią współpracę w zakresie wymiany materiałów informacyjnych, zagranicznych reporterów, programów informacyjnych i forów mediowych.

Jednocześnie, wyemitowano program „BizToday” prezentujący program „Europejscy Partnerzy Mediowi” z dostosowanymi do potrzeb rynku chińskiego i rynków europejskich informacjami finansowymi opracowanymi wspólnie przez CMG, CCTV+ i ENEX.

Podczas forum przedstawiciele Chin i Europy odbyli wspólny panel dyskusyjny pod hasłem „Wielostronna współpraca i wzajemne zaufanie, wspólne wyzwania i wzajemnie owocna przyszłość”, podczas którego dyskutowano, jak media chińskie i europejskie zamierzają promować wzajemne zaufanie między obywatelami obu kontynentów i realizować wielostronną współpracę na rzecz osiągania obopólnych korzyści.


SOURCE CCTV+

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz